Neohodnoceno

Divadlo Actor-Specific. Downův syndrom jako divadelní stylizace

Downův syndrom jako divadelní stylizace

260 Kč
Kategorie: Katalog publikací
Autor: Vrbková, Jitka
Rok vydání: 2023
Počet stran: 225
Formát: B5
Vazba: V2
ISBN: 978-80-7460-212-2

Publikace Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace odkazuje svým názvem na jeden z možných způsobů práce s herci s Downovým syndromem: Downův syndrom nevnímá jako handicap, ale jako divadelní potenciál, z něhož je třeba vycházet, jako by to byla daná divadelní stylizace. Termín actor-specific je pak obdobou termínu site-specific: zatímco divadelní projekty site-specific se inspirují výjimečným, specifickým prostorem, divadlo „actor-specific“ se inspiruje výjimečným, specifickým hercem.

Publikace je rozdělena do dvou celků. První část je teoretická: Jsou v ní představena divadla tohoto typu v ČR i v zahraničí včetně jejich základních ideových východisek. Reflektuje vztah společnosti k lidem s postižením, a to zejména z pohledu divadla – klade si tedy otázku: Jak ovlivňuje smýšlení společnosti divadelní zprávu divadla actor-specific?

Druhá část se zabývá samotným výzkumem, jenž byl realizován formou artistic research v letech 2015–2019: na příkladu čtyř inscenací Divadla Aldente, u nichž je autorka současně režisérkou a tvůrcem scénáře, a na základě dvou výzkumných pobytů v zahraničních divadlech odkrývá potenciál tohoto typu divadla, nachází vhodné divadelní prostředky a vysvětluje vznik výsledné divadelní zprávy.

Publikace není určena pouze úzké skupině lidí s podobnou profilací. Náhled do (divadelního) myšlení herců s Downovým syndromem je totiž pro každého inspirací a možností vidět svůj vlastní (nejen divadelní) svět z úplně jiného úhlu.

Zpět do obchodu