Neohodnoceno

Osobnosti Hudební fakulty JAMU

Osobnosti Hudební fakulty JAMU
200 Kč –10 % 180 Kč
Kategorie: Katalog publikací
Autor: Bártová, Jindřiška a kol.
Rok vydání: 2017
Počet stran: 199
Formát: B5
Vazba: V8
Náklad:
Knihkupci:
ISBN: 978-80-7460-120-0
1852 osobnosti hudebni fakulty jamu
Akce
200 Kč –10 %
Publikace věnovaná 70. výročí vzniku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně připomíná některé z hudebních osobností, jež utvářely profil této vysoké umělecké školy. Sbormistr Josef Veselka (1910–1992) vynikal zejména v interpretaci děl renesanční polyfonie a sborového díla Leoše Janáčka. Na mimořádnou úroveň jeho uměleckých výkonů měla vliv i jeho pozoruhodná činnost hudebního kritika. František Emmert (1940–2015) patřil mezi nejvýznamnější české symfoniky, přestože z jeho celkem 26 symfonií zazněla jen malá část. Byl autorem velmi osobitým, nepříslušejícím k žádnému etablovanému směru. Jeho žáci se k němu oddaně hlásí, jak dokazují i vzpomínky uveřejněné v publikaci. František Schäfer (1905–1966) náležel k zakladatelům JAMU, z politických důvodů ji však musel po roce 1948 opustit a vrátil se až po deseti letech. Byl vynikajícím klavírním pedagogem. Varhaník František Michálek (1895–1951) se řadil rovněž mezi zakladatelskou generaci JAMU. Působil jako koncertní varhaník, pohotový improvizátor i jako varhanář. Z bývalých rektorů JAMU jsou v publikaci zastoupeni František Šolc (1920–1996), hráč na lesní roh, který dokázal své reprodukční umění velmi účinně přenášet na své žáky, a Vladimír Hudec (1929–2003), hudební historik a estetik, věnující se zejména české hudbě 19. století: je autorem monografie o Zdeňku Fibichovi a tematického katalogu jeho skladeb. Děkanem Hudební fakulty JAMU byl Bohumil Smejkal (1935–2009), který zasáhl do mnoha oblastí hudebního života jako sólový houslista a koncertní mistr orchestrálních těles, i jako primáš Brněnského rozhlasového orches­tru lidových nástrojů a poté primárius světově známého Janáčkova kvarteta. Podobné osudy měl i houslista František Kudláček (1894–1972), koncertní mistr orchestru brněnské opery, pedagog brněnské konzervatoře a JAMU a primárius Moravského kvarteta. Znal se s Leošem Janáčkem, s nímž konzultoval houslové party jeho skladeb.
Zpět do obchodu