V pondělí 4. 12. máme zavřeno z důvodu čerpání dovolené.
Děkujeme za pochopení!
3 hodnocení

Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu

Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu

500 Kč
Kategorie: Katalog publikací
Autor: Jochmanová, Andrea – Petišková, Ladislava
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-7460-191-0
Počet stran: 363
Formát: B5
Vazba: V8 šitá, pevné desky, kulatý hřbet

Publikaci Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu vytvořily dvě teatroložky Andrea
Jochmanová a Ladislava Petišková. Ač rozdílné věkem, sdílejí spolu po léta aktivní
badatelský zájem o problematiku avantgardního divadla.
Výsledkem jejich spolupráce je soubor studií, pokrývající jednu z nejvýznamnějších
událostí domácího divadelního umění: zrození a formování Osvobozeného divadla
v letech 1925–1929, tedy zachycení laboratorního období původně amatérské a poté
profesionální scény. Ta se rozvíjela s podporou předních osobností Uměleckého svazu
Devětsil až do vyčerpání svého programu a ekonomických možností. Zakladatelské
individuality Osvobozeného divadla – Jiří Frejka, Jindřich Honzl a Emil František
Burian – souběžně vyzrávají v přední tvůrce domácího divadelního umění.
Příchod geniálních komiků Jiřího Voskovce a Jana Wericha přinesl koncem dvacátých
let změnu v orientaci Osvobozeného divadla. Divácký úspěch jejich autorských produkcí
uvolnil soubor z dosavadních vazeb ve prospěch zlidovění avantgardního programu na
bázi populárního soukromého divadla vedeného Voskovcem a Werichem. Této, dnes
již takřka obecně známé etapě, se už naše monografie nevěnuje.
Souhrn znalostí, jež kniha přináší, poukazuje především na sounáležitost českého
avantgardního divadla s experimentálními trendy evropské scény v hodnocení
prostém starších ideologických předsudků. Usiluje také o pohled do nitra společenství
umělců, režisérů, herců, tanečníků, výtvarníků a skladatelů, kteří se přes všechny
problémy a rozdíly podíleli na hlavních premisách avantgardních výbojů. Z analýzy
a kontextu jejich tvůrčích výsledků, třebaže řešených individuálními cestami, vyplývá
rovněž originalita jejich původních myšlenek a postupů, jimiž Osvobozené divadlo
ve své laboratorní fázi iniciovalo proměnu domácího myšlení o divadelním umění.
Konkrétní příklady z praxe režisérů Jiřího Frejky, Jindřicha Honzla a Emila Františka
Buriana a jejich souputníků dodnes prozrazují, v čem jejich počiny předstihly svou
dobu a v čem mají přes vzdálenost času nadále svou platnost.

Zpět do obchodu