V pondělí 4. 12. máme zavřeno z důvodu čerpání dovolené.
Děkujeme za pochopení!
1 hodnocení

Prozření Genesiovo

Protektorátní divadlo
400 Kč
Kategorie: Katalog publikací
Autor: Srba, Bořivoj
Edice: Acta Musicologica et Theatrologica 19
Rok vydání: 2014
Počet stran: 652
Formát: 210 × 250
Vazba: váz.
ISBN: 978-80-7460-043-2
Monografie je završením autorovy dlouholeté badatelské práce v oblasti českého divadla první poloviny XX. století. Bořivoj Srba navázal na knihu O nové divadlo – Nástup nových vývojových tendencí v českém divadelnictví v letech 1939–1945 (Praha 1988), v níž ve formě několika problémových studií podal obraz zejména inscenační tvorby tří vůdčích osobností divadelní avantgardy a aktivit mladé nastupující generace. V knize Prozření Genesiovo podává nyní úhrnný, syntetický obraz vývoje všech pražských činoherních divadel v pomnichovském období a letech druhé světové války. I tento jeho nový spis dokládá a znovu potvrzuje Srbovu hlubokou fundovanost v oblasti vědeckého výzkumu historie i teorie divadla. Jednotlivá zjištění jsou výsledkem nejen důkladného studia pramenů a literatury, ale i autorovy schopnosti vidět divadlo v širších kontextech kulturních i společensko-politických. Čtenář se díky této publikaci může seznámit s řadou objevných poznatků o českém divadle minulých dob, svým materiálem i způsobem, jímž Srba problematiku nahlíží, však jeho práce skýtá i četné impulsy pro dnešní divadelní tvorbu. (Z oponentského posudku Mgr. Heleny Spurné, Ph.D.)
Zpět do obchodu