Neohodnoceno

Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät A2 – B2

140 Kč
Kategorie: NOVINKY
Hmotnost: 0.479 kg
Autor: Horáčková, Květoslava
Rok vydání: 2020
Vazba: V2
ISBN: 978-80-7460-175-0

Tento výběr autentických textů zaměřených na hudební a obecně kulturní problematiku má napomoci studujícím hudby a hudebního manažerství ke snazší orientaci v nejdůležitějších oblastech, s nimiž se mohou v průběhu své praxe setkat. Skriptum je členěno do šesti kapitol, z nichž první (A) je určena studujícím se základními znalostmi němčiny a představuje všeobecný výběr textů zaměřených na hudební a kulturní problematiku. Kapitoly B až F jsou již koncipovány tematicky a mají být studujícím nápomocny při orientaci v nejdůležitějších situacích typických pro jejich profesi (sestavení profesního životopisu, porozumění odbornému muzikologickému textu, kritice, informacím o účasti na mistrovských kursech a soutěžích, o studiu v německých jazykových oblastech atd.). Poslední kapitola (F), věnovaná ukázkám z profesní korespondence a návrhu jednoduché pracovní smlouvy, má sloužit zejména studentům hudebního manažerství.