Neohodnoceno

Více než hry

Více než hry
100 Kč
Kategorie: Divadlo
Hmotnost: 1.755 kg
Autor: Srba, Bořivoj
Edice: Acta musicologica et theatrologica 12
Rok vydání: 2006
Počet stran: 828
Formát: 235 mm × 165 mm
Vazba: váz.
Náklad: 280
Knihkupci:
ISBN: 80-86928-11-X
Rozsáhlá monografie se zabývá dramatickou tvorbou Ludvíka Kundery, přičemž přihlíží jak k problémům souvisejícím s jeho tematizací, tak k problematice v něm uplatněných tvárných postupů a k jeho celkové významové výstavbě vůbec. V úvodní biografické kapitole autor podrobně mapuje Kunderův život a kompletní dílo, zahrnující vedle spisovatelské tvorby i činnost výtvarnou a dramaturgickou. Jádro knihy tvoří podrobné analýzy Kunderova dramatického díla, rozdělené do dvou hlavních kapitol: Hry ve způsobu básní a Hry o lidech v proměnách času, které se člení ještě na další tematické podkapitoly (např. Hry o generaci s olovem na rukách, Satiry na „totalitní“ politický režim padesátých let, Hry o hledání smyslu lidského bytí, Člověk v každé situaci: kdykoli člověk ad.). Srba neustále zdůrazňuje Kunderovu společenskou angažovanost, svébytné zobrazovací postupy a v našich poměrech ojedinělý typ poetického dramatu, na jehož nové vývojové možnosti se snaží zároveň poukázat.