Neohodnoceno

VIVAT ACADEMIA III

Almanach k 70. výročí založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
120 Kč
Kategorie: Divadlo
Hmotnost: 1.139 kg
Autor: Kovalčuk, Josef (ed.)
Rok vydání: 2017
Počet stran: 308
Formát: 276×220 mm
Vazba: V4
Náklad:
Knihkupci:
ISBN: 978-80-7460-123-1
Publikace vydaná u příležitosti 70. výročí založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně navazuje na obdobné knihy k 50. a 60. výročí, k nimž se hlásí i svým titulem a pořadovou číslovkou III. Hlavním cílem bylo publikovat důležité písemné i obrazové informace z historie školy a doplnit je o údaje z posledního desetiletí. Jelikož jsou předchozí publikace zcela rozebrané, vrací se také k faktografii z celého sedmdesátiletého období existence JAMU se záměrem přiblížit i mladším generacím historii a tradici školy, na které studují nebo jejímiž jsou absolventy. Zároveň však přináší doposud nepublikované materiály, např. plakáty, programy, kostýmní návrhy a hlavně fotografie. Jádro knihy tvoří dva obsáhlejší texty, nejprve vzpomínky emeritní rektorky Aleny Veselé Mých 70 let s JAMU, které přinášejí osobní pohled na sedmdesátiletou historii školy, zejména jejích hudebních oborů, a dále stať dlouholetého děkana Divadelní fakulty Josefa Kovalčuka Poznámky a postřehy k historii divadelních oborů, která pro období do roku 1989 čerpá hlavně ze vzpomínek řady pedagogů a absolventů, ale také z archivních materiálů. Období po roce 1989 je potom popsáno na základě jeho osobních zkušeností. Oba příspěvky jsou jistým předstupněm k dějinám JAMU, které by měly být v budoucnosti napsány.