Neohodnoceno

…vždy svou hřivnou přispívat… …always contribute with your talent…

Čestné doktoráty udělené Janáčkovou akademií múzických umění

Honorary Doctorates Bestowed by the Janáček Academy of Performing Arts 1993–2022

600 Kč
Kategorie: NOVINKY
Autor: Kolektiv
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-7460-205-4
Počet stran: 445
Vazba: V8
Formát: 176 × 227 mm
hřivna
Novinka

Janáčkova akademie múzických umění od roku 1993 uděluje titul doctor honoris causa nejvýznamnějším osobnostem českého i světového dramatického a hudebního umění. Dosud bylo uděleno 19 titulů mistrovským umělcům, např. českému dramatikovi a bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, britskému dramatikovi a scenáristovi Tomu Stoppardovi, italsko-dánskému divadelnímu režisérovi Eugenio Barbovi, norskému spisovateli a dramatikovi Jonu Fossemu, česko-americkému scenáristovi a filmovému režisérovi Vojtěchu Jasnému, britskému muzikologovi Johnu Tyrellovi, české operní pěvkyni Magdaleně Kožené atd. Reprezentativní publikace vydávaná při příležitosti 75. výročí založení školy představuje všechny tyto osobnosti jednak jejich děkovnými řečmi proslovenými na slavnostních zasedáních Umělecké rady JAMU, jednak pochvalnými projevy (laudatia) přednesenými na počest oceňovaných mistrů a napsanými nejvýznamnějšími pedagogickými osobnostmi JAMU či blízkými spolupracovníky čestných doktorů. Texty doprovází fotografie dokumentující udělování čestných titulů. Dvojjazyčná česko-anglická publikace je vysázena zrcadlově a vyšla za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Zpět do obchodu